Algemene informatie

Nieuws vanuit Taizé

© 2013 Taizé.nl

Dagtekst

  • ZON. 1 februari
    Jezus onderwees de mensen in de synagoge. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. (Mc 1:21-28)

Vieringen in de regio